Bunkové soli

Bunkové soli intuitívne

Odkedy sa ľudia pozerajú viac do mobilu než na prírodu vôkol a odkedy máme k dispozícii množstvo prístrojov na vyšetrenie ľudského tela, strácame schopnosť rozumieť jeho reči. Vedomú pozornosť potom nahrádzame množstvom protichodných a povrchných informácií z internetu.

Preto vám prinesieme sériu článkov o bunkových soliach zameraných práve na podporu poznania prirodzenej múdrosti nášho tela, ktoré je vždy prítomné, nežije v minulosti, ani v budúcnosti, ani vo fantázii. Telo reaguje okamžite a hlási, či sme mu dali dobrú potravu alebo odpad, napríklad, keď po jedle okamžite potrebujeme kávu a cukor alebo sa nám chce zdriemnuť. Dobré jedlo človeku energiu neuberie, naopak, dodá ju okamžite. Podobne je to s doplnkami výživy alebo s myšlienkami. Ak vnímame pocity tela, okamžite vieme, ktorá myšlienka nás pozdvihne a energeticky posilní a ktorá oslabí a spôsobí stres. Naše telo vie toho oveľa viac, než bežne využívame.

Pri dlhoročnej práci s bunkovými soľami si opakovane uvedomujeme istú „sezónnosť“. Človek podlieha nielen dennému rytmu ale aj ročnému podobne ako rastliny. Hoci je pravda, že aj počasie sa  posledné roky veľmi mení.

Napríklad Kali phos, soľ na energiu, je priradená znameniu Baran (21.3. – 20.4.) a súvisí s jarnou únavou. Nat sulph, soľ na odvodnenie, je priradená znameniu Býka (21.4. – 21.5.) a súvisí aj s vysokou vlhkosťou ovzdušia a „aprílovým počasím“. Nat mur, soľ na rehydratáciu, je priradená znameniu Vodnára (21.1. – 19.2.) a je potrebná v najsuchších a najstudenších mesiacoch roka, v januári a februári. Vtedy vonkajšia vlhkosť zamrzne a vnútorná vlhkosť v bunkách je znížená v dôsledku kúrenia.

Ako to bolo kedysi

W. H. Schüssler, otec bunkových solí, prvýkrát publikoval skrátenú biochemickú terapiu, zadefinoval základné minerálne konštituenty ľudského tela, minerálne živiny, popísal ich biochemický účinok na úrovni poznatkov 19. storočia a postup prípravy minimálnej dávky a rezonančnej formy. Vychádzal pri tom z objavov svojich súčasníkov, ktorí objavili bunku ako základnú jednotku života (J. E Purkyně, 1837), význam minerálnej zložky pre život a zdravie (J. Moleschott). Zakladateľ homeopatie S. Hahnemann bol jeho inšpiráciou spôsobom prípravy – riedením a dynamizáciou.

Bunková soľ a homeopatický liek sú však úplne odlišné prípravky vyrobené iným spôsobom. Kým pri bunkovej soli ide o suplementáciu minerálnej látky a jej minimálny obsah je dôležitý (pohybuje sa rádovo v množstve 1015 až 1021 molekúl účinnej látky v 2 až 4 tabletách), pri homeopatickom prípravku ide o informáciu, ktorá sa nanáša na povrch sacharózových guľôčok a celkový obsah účinnej látky sa blíži k nule. Na 5-10 g cukrových granúl sa nanesú len 2-3 kvapky homeopatickej medikačnej tinktúry.

Schüsslerova biochemická terapia sa rýchlo rozšírila do celého sveta a dnes ju využíva mnoho lekárov, terapeutov, lekárnikov ale i laikov na podporu svojho zdravia. Začiatkom 20. storočia americký lekár G. W. Carey spolu so svojimi študentami priradil bunkovým soliam, v tom čase známym ako Schüsslerove soli, znamenia astrologického zverokruhu. Astrologická medicína priraďuje znamenia zverokruhu častiam ľudského tela. Baran ovláda hlavu, býk šiju a tak ďalej až po ryby, ktoré ovládajú chodidlá.

Následne bolo ľahké astrologický kruh prekryť s farebným kruhom, ktorý vyjadruje vzťahy medzi farbami. Podobný kruh využíva dnes metóda Aura-Soma Colour Care z Anglicka, ktorá detailne zadefinovala psychologický a symbolický význam jednotlivých farieb.

Od roku 1910 sa nemecký naturopat Kurt Hicketier začal venovať spojeniu bunkových solí a tzv. „tvárovej diagnostiky“, teda prejavu deficitu jednotlivých solí na zmene zafarbenia a textúry pokožky tváre. V roku 1921 počas rozsiahleho experimentu v Halle na Saale Hickethier prvýkrát s veľkým úspechom použil diagnostiku tváre. Bol jedným zo spoluzakladateľov biochemického združenia v tejto oblasti. Technika tvárovej diagnostiky pôsobila ako magnet a priviedla do kontaktu s bunkovými soľami tisíce ľudí.

Mnohí ďalší autori pridali ďalšie empirické poznatky reči tela: napríklad meteosenzitivitu, alebo zhoršenie ráno po prebudení a pod.

Dnešné biochemické a medicínske vedecké poznatky potvrdzujú a dokresľujú bohaté empirické skúsenosti biochemickej terapie Dr. Schüsslera, ktorý sám mal veľmi otvorenú myseľ, veľmi starostlivo sledoval vedecký výskum a svoje dielo neustále aktualizoval novými poznatkami a  skúsenosťami.