Sedem pomocníkov

Ide o esencie pre chronické (dlhodobé) stavy, ako napríklad bezmocnosť alebo vyčerpanie. Sú podpornými esenciami a často sa využívajú v kombinácii s vybranou esenciou zo skupiny dvanástich liečiteľov.
Neistota

Gorse (Útesovec európsky)

beznádej, zmierenie sa s problémom, považuje za zbytočné niečo skúsiť

Osamelosť

Heather (Vres obyčajný)

túžba po spoločnosti, urozprávanosť, prehnaná zameranosť na seba

Strata nádeje

Oak (Dub letný)

ignorácia signálov potreby odpočinku, dojem nenahraditeľnosti, neústupčivosť

Nezáujem o okolie

Olive (Oliva európska)

vyčerpanie, bez sily, potreba fyzickej a mentálnej regenerácie

Prehnaná starostlivosť

Rock Water (Voda z horského prameňa)

sebapopretie, striktnosť, rigidita, snaha o dokonalosť

Prehnaná starostlivosť

Vine (Vinič hroznorodý)

dominancia, tyrania, despotizmus, šikana, vyžadovanie poslušnosti

Neistota

Wild Oat (Stoklas konáristý)

nerozhodnosť v smerovaní, nenaplnenie, „kam vietor, tam plášť“, chýbanie zmyslu života

E-shop
Pozrite si kompletnú ponuku
nášho e-shopu
Máte otázky?
Kontaktujte nás
Poradenstvo a distribúcia
icon-phone

0904 949 376
Po – Pia: 9:00 – 18:00

icon-mail

info@virtusia.sk

Objednávky a fakturácia
icon-phone

0917 354 447

icon-mail

info@biomineral.sk

Biomineral s.r.o.

Riazanská 59, 831 03 Bratislava
IČO: 46206949
IČ DPH: SK2023282690
IBAN: SK69 1100 0000 0029 4406 8869