INDIVIDUÁLNA PSYCHOLÓGIA

“Človek je umelcom a zároveň aj dielom.”
Alfred Adler

Individuálna psychológia Alfreda Adlera
Zdravie podľa WHO je definované ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nie len neprítomnosť choroby alebo postihnutia.
Takýto koncept zdravia rezonuje s holistickým, celostným prístupom. Alfred  Adler bol jedným z otcov modernej psychológie, popri Carlovi Jungovi a Sigmundovi Freudovi a zakladateľom individuálnej psychológie. Prvýkrát priniesol myšlienku sociálneho aspektu zdravia a teda dôležitosti vzťahov pre celkové zdravie človeka.
Individuálna psychológia A. Adlera pre nás preto veľmi inšpiratívna a nápomocná v chápaní zdravia našich klientov. Individuálna je synonymom pre jedinečnosť každej ľudskej bytosti. Popri dedičnosti a vplyvoch prostredia je najdôležitejšia vlastná tvorivosť, teda to, čo v svojej situácii každý z nás urobí. Pritom možností je vždy viac.
Alfred-Adler

U nás

Pri zdravotných konzultáciách využívame popri farmácii, znalosti systému bunkových solí, fytoterapii, homeopatii a systéme Aura-Soma aj prístup individuálnej psychológie Alfreda Adlera.
Taktiež Vás vieme nasmerovať na terapeutov a psychológov využívajúcich vo svojej práci tento prístup.
Podrobnejšie informácie a kontakty na konzultantov nájdete na stránkach individuálnej psychológie na Slovensku.

Workshopy pre rozvoj osobnosti

Poznatky a metódy z individuálnej psychológie A. Adlera spájame vo workshopoch pre rozvoj osobnosti s dlhoročnou praxou rozvoja intuície farbami a produktami AURA-SOMA. Pozrite si našu aktuálnu ponuku workshopov.
ZÁZNAM Z WEBINÁRA ZDARMA
Rodičovstvo podporujúce inklúziu a plnohodnotný život ľudí s Downovým syndrómom
Psychologický webinár o efektívnom rodičovstve nielen pre rodiny a ľudí s Downovým syndrómom, ale aj pre ostatných – rodičov, pedagógov, asistentov a všetkých, ktorí pracujú s deťmi a mládežou. Pretože s ľuďmi s Downovým syndrómom máme viac spoločného než rozdielneho.

Sme partnerom OZ Downov syndróm

Všetkým rodinám s DS poskytujeme produkty Prazrnko za zvýhodnené ceny. Pre viac informácií nás kontaktujte e-mailom na adrese info@virtusia.sk alebo telefonicky na čísle 0904 949376.

Kontaktná osoba

Dajte nám o sebe vedieť. Radi sa s vami porozprávame.

info@virtusia.sk
+421 904 949 376