INDIVIDUÁLNA PSYCHOLÓGIA

“Človek je umelcom a zároveň aj dielom.”
Alfred Adler

Individuálna psychológia Alfreda Adlera
Zdravie podľa WHO je definované ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nie len neprítomnosť choroby alebo postihnutia.
Takýto koncept zdravia rezonuje s holistickým, celostným prístupom. A. Adler, jeden z 3 otcov modernej psychológie popri Jungovi a Fereudovi a zakladateľ individuálnej psychológie, prvýkrát priniesol myšlienku sociálneho aspektu zdravia, teda dôležitosti vzťahov pre celkové zdravie človeka.
Preto je individuálna psychológia A. Adlera pre nás veľmi inšpiratívná a nápomocná v chápaní zdravia našich klientov. Individuálna je synonymom pre jedinečnosť každej ľudskej bytosti. Popri dedičnosti a vplyvov prostredia je najdôležitejšia vlastná tvorivosť, teda to, čo v svojej situácii každý z nás urobí. Pritom možností je vždy viac.
Alfred-Adler

U nás

Pri zdravotných konzultáciách okrem farmácie, znalosti systému bunkových solí, fytoterapie, homeopatie a AURA-SOMA využívame prístup individuálnej psychológie A. Adlera.
Taktiež Vás vieme nasmerovať na terapeutov a psychológov využívajúcich vo svojej práci tento prístup.
Tu nájdete viac informácii, taktiež si tu nájdete aj svojho konzultanta: Individuálna psychológia na Slovensku
ZÁZNAM Z WEBINÁRA ZADARMO
Rodičovstvo podporujúce inklúziu a plnohodnotný život ľudí s Downovým syndrómom
Psychologický webinár o efektívnom rodičovstve nielen pre rodiny a ľudí s Downovým syndrómom, ale aj pre ostatných rodičov, pedagógov, asistentov a ľudí pracujúcimi s deťmi a mládežou. Pretože s ľuďmi s DS máme viac spoločného než rozdielneho.

Sme partnerom OZ Downov syndróm

Všetkým rodinám s DS poskytujeme produkty Prazrnka za zvýhodnené ceny. Pre viac informácií nás kontaktujte.
info@virtusia.sk
0904 949 376

Kontaktná osoba

Dajte nám o sebe vedieť. Radi sa s vami porozprávame.

info@virtusia.sk
+421 904 949 376