KALI PHOS

Kalium phosphoricum – Energia
Kalium phosphoricum
V systéme bunkových solí existujú tri zlúčeniny kália. Vždy ide o zlúčeninu aniónu s jednomocným katiónom draslíka. Prvá z nich a zároveň aj najžiadanejšia je Kalium phosphoricum (skrátene Kali phos).
90 – 95% draslíka sa prirodzene nachádza intracelulárne, t. j. vo vnútri bunky. Jeho stanovenie v krvnej plazme alebo v moči nám poskytuje veľmi málo informácií o stave kália v mieste, kde sa prirodzene fyziologicky hromadí. Všeobecne najlepším zdrojom draslíka je ovocie a zelenina. Keď zvážime znižujúci sa podiel ovocia a zeleniny v našej bežnej strave a prirátame k tomu zvýšený príjem sodíka (presáľanie jedla), zistíme, že príjem draslíka je nižší, než bol v minulosti a než by sme pre zdravie potrebovali. Vzájomný súvis sodíka a draslíka vysvetlíme neskôr. Naopak, hyperkalémia – vysoký obsah draslíka v krvi – spravidla súvisí so suplementáciou vysokých dávok kália v doplnkoch výživy a môže sa nežiadúco prejaviť ako svalová slabosť a arytmia. Draslík sa vylučuje najmä obličkami, a tak sa reguluje jeho množstvo. Zvýšená hladina kália stimuluje vylučovanie aldosterónu, hormónu regulujúceho hladinu sodíka a draslíka v tele.
Najčastejšie prípady použitia soli Kali phos
Ďalej uvádzame typické a najčastejšie prípady použitia tejto soli, pričom v zátvorke je uvedená aj vhodná kombinácia viacerých solí:

 • Chronická únava, syndróm vyhorenia „burn-out“ (Ferr phos, Nat mur, Manganum, Iodium).
 • Akútny šok (úmrtie v rodine, rozchod, zlá správa, životná zmena).
 • Zúfalstvo, deprimovanosť, depresia, apatia, plačlivosť (Nat mur).
 • Strach, úzkostné stavy, fóbie (napr. agorafóbia, strach zo zlyhania).
 • Vyčerpanie z duševnej práce a učenia: študenti, manažéri, podnikatelia (Mag phos).
 • Podpora energie a učenia sa v skúškovom období. Užívanie Kali phos môže navodiť spánok, prirodzený spôsob obnovy energie (Ferr phos zlepšuje okysličenie a bdelosť, Mag phos podporuje učenie sa a dlhodobú pamäť).
 • Po ťažkom pôrode.
 • Matky starajúce sa o malé deti, bez dostatočného spánku.
 • Neurasténia, nervová podráždenosť až agresivita.
 • Precitlivelosť na zvuky a svetlo: pri depresii, starí ľudia (Silicea).
 • Svalová únava: posilňuje svalový výkon po vyčerpaní sa intenzívnym športovým výkonom. Proti slabosti svalov a obmedzenej pohyblivosti u starých ľudí a tiež na predchádzanie pádom (Mag phos).
 • Hyperaktívna myseľ, neustále analyzovanie problémov, vracajúce sa myšlienky súvisiace so starosťami, neschopnosť duševne oddychovať. • Nespavosť (Mag phos).
 • Deti plačúce v noci zo spánku.
 • Poruchy koncentrácie pozornosti, roztržitosť, ADD (Calc phos).
 • Nekróza, gangréna.
 • Parodontitída, ľahko krvácavé ďasná, rozpad tkanív (Ferr phos).
 • Atrofia nervov a svalov.
 • Vysoká teplota nad 39 °C, najmä ak trvá 3 a viac dní (Ferr phos, popri medicínskej starostlivosti, kontrola CRP a pod.).
 • Biochemické antiseptikum, podpora vitality pre vážne a ťažko zvládnuteľné infekcie popri antibiotickej liečbe, ochrana buniek voči toxínom, jedom a vnútrobunkovým patogénom (Ferr phos, Zincum). • Tuková degenerácia s únavou.
 • Všetky ochorenia mozgu – podpora vitality a regenerácie: infekcie, demencia (Mag phos), poruchy krátkodobej pamäte, epilepsia (Cuprum, Silicea), otras mozgu (Nat sulph), po mozgovej porážke na zlepšenie funkcií mozgu, degeneratívne ochorenia mozgu a nervov (Silicea, Zincum, Ferr phos).
 • Poruchy menštruačného cyklu z dlhodobého stresu a vyčerpania, krv býva veľmi tmavá a zapácha, alebo vynechávanie menštruácie z vyčerpanosti. Poruchy srdcového rytmu najmä po psychickej záťaži, prevencia infarktu srdca (Mag phos).
 • Prvý trimester tehotenstva, najmä budúce matky vyčerpané stresom
  a prácou (Ferr phos, Nat mur).
 • Extrémne vyčerpaní vážne alebo dlhodobo chorí pacienti, podľahnutie pri dhotrvajúcej chorobe, kedy sa pacient začína psychicky vzdávať a nevládze ďalej bojovať s chorobou. Onkologickí pacienti.
 • Psychiatrickí pacienti (popri psychoterapii a/alebo psychiatrickej liečbe) Bojová trojkombinácia na podporu vitality a proti vyčerpanosti: Kali phos – energia, Ferr phos – kyslík, Nat mur – voda.

Reč tela a symptómy

 • Veľký neustály hlad, chuť na čokoľvek, pričom po jedle nastáva zlepšenie, chuť na orechy.
 • Túžba po domove a blízkych, prítomnosť jednej-dvoch blízkych osôb stav zlepšuje.
 • Veľká spoločnosť naopak nepomáha, pacient odmieta spoločenské akcie.
 • Hnilobný zápach z úst alebo zápach celého tela, ktorý nesúvisí s hygienou.
 • Prímes tmavej krvi v exsudáte alebo zvratkoch (rozpad tkanív), menštruácia s tmavou páchnucou krvou.
 • Málo pohybu stav zlepšuje, veľa pohybu človek nezvláda alebo sa rýchlo
  unaví.
 • Tma a ticho zlepšuje (napríklad zatiahnuté závesy), neznesie inak bežný
  hluk, napríklad zvuk vysávača alebo mixéra.
 • Pokoj zlepšuje, človek neznáša stres, rozrušenie stav zhoršuje.

Tvárová diagnostika

 • Strata zdravej farby a žiary tváre, strata „iskry“.
 • Šedastá, popolavá farba pokožky tváre, zo začiatku v oblasti spánkov a okolo úst, neskôr celej tváre, nezdravá farba tváre.
 • Depresívny a ubolený výzor tváre.
 • Zmena mimiky tváre, „zamrznutie“ v oblasti čeľuste, neschopnosť udržať očný kontakt, neschopnosť vnímať vyššie tóny, iba nižšie (sluch nastavený na útočníka) – tieto znaky môžu byť rozpoznávajúcimi symptómami psychickej traumy u detí.
 • Vpadnuté spánky.

Podrobná biochémia
Energia by mohla byť kľúčovým slovom pre bunkovú soľ Kali phos. Veľmi
zjednodušene sa dá povedať, že je to prostriedok pre veľkú vyčerpanosť, nedostatok spánku, oddychu a pre extrémne náročné situácie (najmä psychicky).

Najskôr sa pozrime na úroveň bunky, mikrokozmos. Draslík (kálium) je prevažne vnútrobunkový jednomocný ión. Vo vnútri bunky sa nachádza viac než 90% celkového kália. Na úrovni bunky je dôležitý nielen pomer extra- a intracelulárneho obsahu tohto katiónu, ale aj jeho pomer k ďalším jednomocným katiónom, a to najmä k sodíku, ktorého sa naopak približne 90% nachádza v extracelulárnom prostredí, teda mimo bunky.

Draslík je základný ión v regulovaní membránového potenciálu. Membránový potenciál je rozdiel elektrického napätia na vnútornej a vonkajšej strane bunkovej membrány a je daný rozdielnymi koncentráciami iónov na oboch stranách.

Bunková membrána neurónu, nervovej bunky, má napríklad pokojový potenciál približne –60 mV, pričom vo vnútri bunky je záporný náboj a zvonka kladný. Vo vnútri bunky sa kumuluje draslík s kladným nábojom a záporne nabité proteíny. Mimo bunky prevažuje prítomnosť sodíka Na+, vápnika Ca2+ a chlóru Cl–. Polopriepustná bunková membrána, tvorená dvojvrstvou fosfolipidov, je, okrem tzv. kanálov, pre ióny prakticky nepriestupná. Kanálmi môžu prechádzať ióny na základe tzv. koncentračného griadentu, čo znamená, že sú tlačené difúznou silou z miesta s vyššou koncentráciou na miesto s nižšou koncentráciou. Kanály môžu byť otvorené pri pokojovom potenciáli stále alebo sa otvoria len pri zmene napätia.

Ďalšou formou membránového transportu sú pumpy – proteínové štruktúry v bunkovej membráne schopné prenášať ióny do vnútra a von z bunky. Pre membránový potenciál je dôležitá Na+/K+ pumpa (sodíkovo-draslíková pumpa), ktorá aktívne vymieňa sodík smerom von za draslík smerom do vnútra bunky. Tento aktívny transport spotrebováva energiu vo forme ATP, pretože pracuje proti koncentračnému gradientu – vymieňa 3 ióny Na+ z vnútra bunky smerom von za 2 ióny K+ z vonkajšieho prostredia smerom dnu. Na samotný prenos iónov je potrebná ich fosforylácia uvoľneným fosfátovým aniónom z ATP. Prácou tejto pumpy sa nielenže kumuluje v bunke draslík a mimo bunky sodík, ale sa tvorí aj záporný náboj v bunke.

Ďalším mechanizmom prispievajúcim k vytvoreniu pokojového potenciálu až na hodnotu –60 mV je draslíkový kanál, ktorým môže draslík voľne prechádzať membránou, zatiaľ čo pre ióny sodíka je membrána prakticky nepriepustná. Difúzna sila tlačí draslíkovým kanálom draslík z bunky von, nakoľko kon- centrácia v bunke je 150 mmol/l oproti 5 mmol/l mimo bunky. Draslík K+ takto so sebou odnáša aj kladný náboj, preto sa záporný náboj v bunke zvyšuje, až kým sa vyrovná difúzna sila (tlačí draslík von na miesto nižšej koncentrácie) s elektrickou silou (pôsobí proti pohybu K+ von, pretože sa tak prehlbuje záporný náboj na vnútornej strane membrány).

Na tvorbe pokojového potenciálu sa čiastočne podieľa aj rovnováha kalciových Ca2+, sodíkových Na+ a chloridových Cl– iónov medzi vonkajším a vnútorným prostredím bunky. Rovnováha nastáva približne pri pokojovom potenciále -60 mV. Excitácia bunky je v podstate depolarizácia membrány. Pri zmene pokojového potenciálu povedzme z –60 mV na prahový potenciál –50 mV dôjde k otvoreniu sodíkových kanálov riadených napätím a Na+ sa rýchlo vleje do bunky. Je hnaný difúznou silou (na vyrovnanie koncentrácie sodíka, keďže v bunke je ho menej), ale aj elektrickou silou (keďže v bunke prevažuje záporný náboj). Dôjde k prepólovaniu až do plusových hodnôt a vznikne tzv. akčný potenciál. Tento sa šíri ako vlna po neuróne. To môže mať za následok svalovú kontrakciu alebo uvoľnenie neuromediátora.

Po dosiahnutí vrcholu začne akčný potenciál klesať vďaka unikaniu iónov draslíka K+ von z bunky cez kanály, ktoré sa otvorili zmenou napätia ako aj cez kanály nezávislé na napätí, pričom draslík so sebou odnáša kladný náboj. Časť práce vykoná Na+/K+ pumpa, spotrebúvajúca energiu. Záporný náboj sa postupne obnoví až na –70 mV (nastane tzv. hyperpolarizácia) a neskôr na normálny pokojový potenciál – 60 mV. Počas tejto refraktérnej fázy, kedy je napätie nižšie ako –60 mV, bunková membrána neprijíma nové impulzy.

Úloha iónov na vytvorení membránového potenciálu
Úloha iónov na vytvorení membránového potenciálu
Tmavozenenou je znázornená Na+/K+ pumpa, ktorá spotrebúva ATP. Tyrkysovou je naznačený draslíkový kanál
Ak vás zaujíma membránový impulz podrobnejšie, edukačné videá nájdete na: Khanacademy, Matthew Barry Jensen

Naše zdroje energie sa prirodzene obnovujú počas oddychu a najmä počas spánku. Príkladom majstrovského narábania s energiou sú budhisti trénujúci stav „pokojnej mysle“ symbolizovanej modrým nebom bez oblakov. Oblaky by mohli symbolizovať myšlienky. Mylná interpretácia oddychu a pokoja by bola predstava niekoho, kto sedí, nehýbe sa, ale jeho nepokojná myseľ behá tam a späť a ani na chvíľu sa nezastaví. Každá myšlienka predstavuje na bunkovej úrovni elektrickú aktivitu, akčný potenciál, výmenu iónov medzi vonkajším a vnútorným prostredím bunky, a teda aj spotrebu energie (ATP) na obnovu po- kojového potenciálu.

Priebeh akčného potenciálu
Zvislá os – membránové napätie v mV, vodorovná os – čas
Fyzický pohyb naopak zvyšuje vitalitu a odstraňuje únavu aj tým, že pomáha na čas „vypnúť hlavu“, presunúť aktivitu z mentálnej roviny na telesnú. Energeticky výborný stav vyzerá tak, že človek je šťastný, pokojný, entuziastický, optimistický, celkovo spokojný so svojím životom, má chuť a silu byť tvorivý a aktívny. Naopak vyčerpanosť, za ktorú môže naša reaktívna povaha alebo prehnaný zmysel pre povinnosť, sa najskôr začne hlásiť ako porucha koncentrácie. Napríklad, keď čítame knihu a po čase sa prestaneme sústrediť, nevnímame, čo čítame a musíme sa vrátiť. V horšom prípade vyčerpania to môže vyzerať aj tak, že si nepamätáme, kde sme zaparkovali auto v podzemnej garáži. Keď sa vyčerpanosť prehlbuje, pridruží sa podráždenosť a aj na malý podnet reagujeme neprimeranou reakciou. Matka malých detí pri dvadsiatej vete, ktorá začína „Mami…“, môže na deti doslova vybuchnúť. Vtedy sa môžeme začať správať agresívne, aby sme ochránili posledné rezervy energie pre základné fungovanie organizmu, kedy ochota a povinnosť stoja proti neodkladnej potrebe oddychu. To, že vieme aj takto vysvetliť agresívne správanie, ho však absolútne neospravedlňuje. Je našou povinnosťou mu predchádzať a zabrániť. Nemusí ísť iba o podráždenú matku, môže to byť prepracovaný zamestnanec alebo nepríjemný šéf. Ak sa pridruží hyperaktívna myseľ, ktorá nevie vypnúť ani v noci v posteli, myšlienky sú chaotické a preskakujú z témy na tému, vznikajú poruchy spánku.

Ak sa ani teraz nedokážeme odpojiť od práce, starostí a povinností, ďalšie zhoršenie vyčerpania môže prerásť do apatie, ľahostajnosti, nezáujmu, plačlivosti od únavy, stresu a psychického trápenia. V takomto stave už nevládzeme robiť ani to, čo nám za iných okolností spôsobuje radosť a oddych. Človek sa začne cítiť depresívne a pôsobí tak aj na svoje okolie. Často sa stáva, že v tomto štádiu dostane od lekára recept na antidepresíva alebo anxiolytiká. Mnohým pacientom v tomto stave sme pomohli podávaním soli Kali phos, dávkovanie však musí byť akútne, 8 až 10 tabliet denne aspoň prvý týždeň až dva. Syndróm vyhorenia „burn-out“ si vyžaduje rekonvalescenciu a oddych nielen týždne, ale nezriedka aj niekoľko mesiacov. Kali phos v intenzívnom dávkovaní môže túto dobu výrazne skrátiť.

Vyčerpaní ľudia vedia, že by mali športovať a zdravo sa stravovať či dať si svoj život do poriadku, ale nevládzu. V stavoch extrémneho vyčerpania nejde o lenivosť, ale o nedostatok energie. Zmôžu sa maximálne na ležanie pred televízorom, pozerajú čokoľvek, pričom to vôbec nevnímajú, a pojedajú to, čo je po ruke, hlavne, že to má dosť kalórií, teda energie, a tým priberajú. Už Schüssler na začiatku histórie bunkových solí tvrdil, že nedostatok energie súvisí s tukovou degeneráciou bunky.

Niektorí namietajú, že majú dosť pohybu v práci, domácnosti, záhrade. Pohyb pri práci nemožno zamieňať za cvičenie, ktoré má na zdravie úplne odlišný vplyv už len preto, že myseľ relaxuje a nezaoberá sa povinnosťami a starosťami. Napokon, dôsledkom totálneho vyčerpania je na úrovni bunky smrť, sklony ku gangréne a nekróze tkaniva. V psychickej rovine to môžu byť myšlienky na smrť. Nejde iba o samovražedné myšlienky, ale aj o energetický stav dlhodobo a vážne chorých pacientov, keď začneme mať pocit, že svoj boj s chorobou začínajú vzdávať. Tu treba zdôrazniť, že dlhodobá nespavosť, ako aj suicidálne myšlienky sú už vážnym patologickým stavom, ktorý neradno podceniť a neodkladne vyžadujú odbornú pomoc psychoterapeuta alebo psychiatra a pravidelné sledovanie pacienta.

Inou skupinou sú pacienti v stave vyčerpania v dôsledku akútneho psy- chického stresu a šoku. Predstavte si rodiča, ktorému oznámia, že jeho dieťa je smrteľne choré. Alebo situáciu, kedy vám partner oznámi, že po dvadsiatich rokoch z vášho pohľadu bezproblémového spolužitia od vás a vašich detí odchádza, lebo miluje niekoho iného. Podobnou situáciou môže byť úmrtie v rodine alebo potrat. Uvedené príklady sú situácie, ktoré by sme mohli nazvať ako psychický šok, kedy akútne dávkovanie Kali phos, aspoň 8 tabliet denne, môže trpiacemu veľmi pomôcť v relatívne krátkom čase niekoľkých dní až týždňov. Ďalším príkladom môže byť, ako som sa nedávno dozvedela, aj nepochopenie zo strany ľudí pracujúcich so ženami v azylových domoch. Žena, ktorá zažívala dlhú dobu násilie a mala strach o deti aj o svoj život, sa zrazu ocitne v bezpečí azylového domu a prvé, čo urobí, je, že bude veľa spať. Neznamená to, že je lenivá alebo zlá matka, lebo spí a nestará sa o deti. Znamená to len jedno, že sa ocitla v relatívnom bezpečí a jej telo na to fyziologicky zareagovalo potrebou vyrovnať deficit spánku a energie, aby mohla ísť ďalej. Traumatické zážitky a teror môžu viesť k tomu, čo nazývame posttraumatická stresová porucha. Ako adaptívna a ochranná odpoveď na život či osobnú integritu ohrozujúce udalosti nastáva disociácia a defragmentácia. Ide o zlyhanie integrácie traumatického zážitku do vedomia, ako aj o stratu časovej následnosti udalostí súvisiacich s traumatickým zážitkom. Disociácia neskôr spôsobuje tzv. „flashback“, t. j. že myšlienky, emócie alebo konanie prichádzajú akoby odnikiaľ, sú defragmentované, chýba im kontext. Človek môže byť takto zachvátený emóciou, ktorá momentálne nedáva zmysel, napríklad, je náhle veľmi smutný. Alebo zrazu robí niečo, čo zvyčajne nerobí a nevie to zastaviť. Navonok bezvýznamné podnety (ktoré má človek nevedomky spojené s traumou) môžu spustiť tzv. retraumatizáciu. Vtedy človek nereaguje na prítomný podnet, ale akoby sa v čase preniesol späť do minulej traumatickej udalosti. Nekontrolované a nepochopiteľné správanie vydesí nielen okolie, ale aj samotného jednotlivca, ktorý nezriedka končí ako psychiatrický pacient s nesprávne stanovenou diagnózou. Liečba posttraumatickej stresovej poruchy patrí do rúk odborníkov, psychoterapeutov, ktorí majú špecializovaný výcvik na liečbu traumy. Prax zo zahraničia hovorí v prípade chronickej traumy o ambulantnej terapii dva roky, vrátane niekoľkých hospitalizácií. Je to teda zdĺhavý proces liečby, pri ktorej môže byť soľ Kali phos tiež nápomocná.

Prichádzame na to, že nadmerná mentálna aktivita, intenzívny stres, nedostatok odpočinku a spánku budú bežne najčastejšie príčiny vyčerpania a teda aj potreby tejto bunkovej soli.

Do rizikovej skupiny patria študenti v období, keď majú priveľa učenia alebo duševne pracujúci ľudia i ľudia pracujúci na zmeny. Časté sú prípady matiek po ťažkom pôrode a na materskej dovolenke, pretože vôbec nejde o dovolenku. Najmä ak sa mesiace poriadne nevyspali, pretože im to malé dieťa nedovolilo, prípadne majú ešte jedno-dve ďalšie malé deti a nikoho, kto by pomohol sa o ne postarať.

Ďalšou skupinou profitujúcou z užívania Kali phos sú starí ľudia, u ktorých prirodzene vekom klesá vitálna energia. A spomedzi nich najmä starí ľudia žijúci osamote, pretože majú málo príležitostí zamestnať sa napríklad starostlivosťou o vnúčatá alebo pomáhaním pri domácich prácach. Majú menej fyzického pohybu a viac času zaoberať sa zbytočnými obavami o príbuzných či premietať si sústavne minulosť a pod. Takisto to platí v prípade starých ľudí v období veľkých zmien, akým môže byť sťahovanie sa do domova sociálnych služieb. U starých ľudí sa vnútrobunkový deficit kália môže prejaviť najčastejšie ako hnilobný zápach tela, apatia, depresia, podráždenosť, precitlivelosť na zvuky (prekáža im hlasný džavot detí na dvore alebo zvuky zo susedného bytu) a únavové bolesti končatín, pre kto- ré vyžadujú nákupy od príbuzných, hoci sú mobilní. Skutočne môže byť pre nich problémom vyjsť po schodoch alebo prejsť niekoľko sto metrov bez možnosti oddychu. Starým ľuďom môže Kali phos výrazne zmeniť kvalitu života.

Do obrazu deficitu Kali phos sa môže dostať človek aj prehnanou fyzickou aktivitou, napríklad silovým cvičením takmer každý deň po dobu niekoľkých mesiacov bez prestávky. Keď cvičenie prestane prinášať radosť a stane sa povinnosťou s pocitom svalovej únavy a slabosti, treba si urobiť dlhšiu pauzu.

Ďalšou rizikovou skupinou sú deti s poruchami pozornosti (ADD – Atten- tion Deficit Disorder). Týmto deťom sa vo všeobecnosti odporúča kombinácia Kali phos a Calc phos, treba im však aj upraviť životosprávu, čo znamená vysadiť cukor zo stravy a nápojov a umožniť im viac pohybu, ktorého majú v dnešnej dobe vďaka tabletom, televízoru a počítačom celkovo menej.

Tak ako sa na bunkovej úrovni neobnoví pokojový potenciál bez potrebného prísunu ATP – zdroja energie, tak ani v stavoch vyčerpania nevieme upokojiť myseľ, pokojne reagovať a dokonca v horších prípadoch ani v noci spať. Videla som zopár ľudí, ktorí viac ako týždeň nespali a je to veľmi zúfalý a neudržateľný stav. Napadli im aj najhoršie veci, ako ukončiť svoje utrpenie, mali pocit, že sa zbláznili alebo že sa čoskoro zbláznia. Boli zrelí na antidepresíva a návštevu psychiatra.

Pre obnovu pokojového membránového potenciálu bunky je teda dôležitý aj aktívny trasport vyžadujúci energiu, ako sme spomínali vyššie (Na+/K+ pumpa). Energia v jazyku biochémie znamená ATP, čo je skratka pre adenozíntrifosfát. Pozostáva z nukleotidu a troch fosfátových skupín a predstavuje základný zdroj energie v bunkách. Aby mohol byť biologicky aktívny, je naviazaný na horčík (magnéziový katión Mg2+), ktorý stabilizuje celú molekulu ATP.

ATP sa hydrolýzou rozštiepi na ADP (adenozíndifosfát) a fosfátový anión, pričom sa uvoľní potrebná energia.

Táto súvislosť sa v praxi prejavuje tak, že pokiaľ intenzívne vyčerpanie a stres trvá dlhšiu dobu, povedzme mesiace, bunkovú soľ Kali phos odporúčame kombinovať s magnéziovou bunkovou soľou Mag phos. Sú to prípady účtovníkov v období daňových priznaní, podnikateľov zamestnávajúcich viacerých zamestnancov alebo manažérov pracujúcich pod veľkým tlakom. Magnézium pridáva- me na uvoľnenie, kedy sa okrem energetického vyhorenia pridáva aj vnútorné a nervové napätie a neschopnosť uvoľniť sa v čase, keď to okolnosti už dovoľujú. Kombinácia Kali phos a Mag phos je výborná na nespavosť a poruchy srdcového rytmu u preťažených ľudí.

Obraz deficitu Kali phos môže nastať veľmi rýchlo, ak si predstavíme akútny šok. Rovnako aj energetická regenerácia môže byť veľmi rýchla. Kali phos stačí užívať v akútnych stavoch len zopár týždňov. Dávkovanie musí byť však intenzívne, 6 až 10 tabliet denne. Akonáhle už človek má dobrý spánok a jeho intenzívny stres pominul, nie je dôvod pokračovať v užívaní soli, pretože ďalej sa zregeneruje spánkom. U starých ľudí je výhodnejšie dávkovať nižšie dávky, (3 až 4 tablety) po dlhšiu dobu. Pokiaľ počas 1 – 3 týždňov nenastane výrazné zlepšenie, kombinujeme ju s Mag phos alebo vhodným homeopatickým liekom (napr. Kali phos 15 až 30C, Phosphoric acid 15 až 30C, Cocculus indicus 15 až 30C a ďalšie).

Kali phos sa teda používa pri stavoch, ktoré nastanú ako dôsledok náhleho alebo dlhodobého najmä psychického, ale aj fyzického vyčerpania. Prejavy môžu byť v zásade akékoľvek, môže ísť o akútne infekčné ochorenie, chronický psycho-somatický kašeľ, gastritídu, ale aj psychické a neurologické problémy. Už po pár dňoch alebo týždňoch vidno u pacientov zlepšenie nálady, iskru v očiach, úsmev na tvári, chuť do života, silu a odhodlanie riešiť problémy vo svojom živote.

Kali phos podporuje pocit celkovej pohody, vzbudzuje u človeka entu- ziazmus a optimizmus. Je jednou z troch solí záchrannej trojkombinácie pre posilnenie energie a vitality Kali phos – Ferr phos – Nat mur. Kali phos je rýchlo účinkujúca a vhodná pre rýchle a intenzívne stavy, keď „ide o život“.

Kalium phosphoricum v homeopatii
V homeopatii sa káliu prisudzuje silný zmysel pre povinnosť, povinnosť smerom k rodine a práci, rigidita a lipnutie na pravidlách (opak kreativity). Uprednostnenie povinnosti nad všetko ostatné môže viesť k extrémnemu vyčerpaniu.

Phosphorus (fosfor) má súvis so súcitnou a priateľskou povahou, vyčerpanosťou z učenia alebo zo vzťahov s druhými, problémami s nejasnými hranicami až difúznosťou. Zo všetkých homeopatických liekov má v obraze asi najviac najrôznejších strachov.

Kalium phosphoricum, kombinácia oboch, bude predstavovať konštitúciu, ktorá veľa prináša pre rodinu, blízkych alebo pre prácu, často až do vyčerpania. Chce sa zavďačiť svojim blízkym a dúfa v opätovanie lásky. Snaží sa urobiť dobrý dojem. Predstavuje otvorenosť a ústretovosť voči požiadavkám druhých. V tejto zlúčenine je akoby rozpor medzi povinnosťou na jednej strane a vyčerpanosťou na druhej strane.

Medicínska astrológia
G. W. Carey priradil bunkovú soľ Kali phos ku kardinálnemu ohnivému znameniu Barana, ktoré podľa medicínskej astrológie ovláda hlavu, mozog a senzorické nervy. Kali phos je hlavnou alebo doplnkovou soľou všetkých ochorení mozgu od demencie až po traumy. Z pohľadu obnovy a regenerácie sú nervové a mozgové bunky najcitlivejšie na nedostatok energie a prvé príznaky únavy vidno práve tu. Kali phos sa, samozrejme, používa aj v prípade deficitu energie iných buniek, napr. pri svalovej únave, avšak najčastejšie použitie v praxi býva v prípadoch psychického vyčerpania. Hlavnou cnosťou Barana je odvaha, stratégiou je dobrodružstvo a tieňom je hnev. Baran sa po hlave vrhá do života a do tvorivého procesu. Prvá kardinálna forma ohňa zapaľuje počiatky života, pohybu, činov, prináša začiatok astrologického roka, astrologickú jar, sadenie a klíčenie semena, prebudenie prírody po ľadovej zime, pôrod.
Jazyk farieb – červená
Aké kľúčové slová prináležia k červenej farbe priradenej k tejto bunkovej soli? Jazyk farieb je univerzálny a intuitívny. Mnoho ľudí priradí k tejto farbe práve
slová ako energia, entuziazmus, vášeň, teplo, hrozba, pozor, výstraha, krv atď.
Poďme sa pozrieť na energiu. Energie máme buď dostatok, alebo nedostatok. Keď energie máme dostatok, je to veľmi príjemný stav, sme dobre naladení, optimistickí, aktívni a kreatívni. Máme silu prekonať prekážky, zmeniť v živote to, čo nám nevyhovuje, dostať sa z bodu A do bodu B a podobne. Ale spôsob, akým narábame s energiou, ktorú máme k dispozícii, a to, ako ju vieme regenerovať, určuje, ako dlho budeme v takomto dobrom stave a kedy pocítime vyčerpanosť.
Najskôr sa objavia prvé prejavy únavy, neskôr vážne vyčerpanie ohrozujúce zdravie či dokonca samotný život. Všetci poznáme rôzne stavy vyčerpania. Ak vynecháme príčiny, ktoré môžu byť individuálne veľmi odlišné, spoločným menovateľom je nedostatok oddychu. Často ľudia mávajú veľmi reaktívnu povahu. Zazvoní telefón, hoci nevhodne, no zdvihnú ho. Príde požiadavka o láskavosť – od rodičov, partnera, detí, šéfa – hoci sa im to práve vôbec nehodí, rozladí ich to, možno aj nazlostí, no splnia ju. Neschopnosť povedať „nie“, keď si potrebujeme oddýchnuť, postarať sa o seba, dokonca ani vtedy, keď sme na konci so silami. Povedať „nie“ veľmi súvisí s hranicami (zelená – komplementárna farba) a sebaúctou (ružová – svetlá verzia červenej), vnútorným a emocionálnym odstupom od toho, čo sa práve deje na scéne života. Červená predstavuje najmä schopnosť povedať „áno“ tomu, čo chceme, aby v našom živote rástlo. Vyberať si aktivity, myšlienky aj priateľov. Zariadiť si chvíľku pokoja, byť sám so sebou, „dolce vita”, umenie žiť, „mindfullness”. Naučiť sa kreatívne narábať so svojou energiou. Zvoliť si, čomu sa chceme venovať a potom sa tejto aktivite naplno oddať. Byť tu a teraz v prítomnom okamihu so svojou mysľou a všetkými vnemami. Nemusí to byť zakaždým meditácia. Môže to byť káva, ktorú si sami alebo s dobrou priateľkou v pokoji vypijeme, alebo dostatočný čas na obed, alebo čas na pohybové aktivity, ktoré nám robia dobre psychicky aj fyzicky, čas na koníčky, a najmä dostatočný spánok. Chvíľa pre seba, kedy sa zastavíme, upokojíme, vypneme. Nemusíme sa vedieť okamžite rozhodnúť, ako správne zareagovať. Ak si doprajeme chvíľku času, prídeme na to, čo je lepšie aj pre nás, aj pre danú situáciu. Niekedy to môže byť povedať „nie“ alebo nič neurobiť. Možno sa z odstupu a ticha vynorí lepšie a efektívnejšie riešenie. Reaktívny a kreatívny sú podobné slová, len s iným poradím písmen. Čím viacej energie ušetríme tým, že ovládneme svoju reaktívnu podstatu, tým viac jej budeme mať k dispozícii pre to, čo potrebujeme a chceme urobiť, pre tvorivé aktivity, pre vlastnú kreativitu.
Svetločervená farba je jediná svetlá farba, ktorá má vlastný názov – ružová. V univerzálnom jazyku farieb ju máme spojenú s láskou a sebaláskou, prijatím a sebaprijatím, jemnosťou a úctou k sebe a druhým. Láska je základný ľudský cit a veľká hnacia sila. Hovorí sa, že láska hory prenáša, a tým sme opäť pri energii. Práve ľudia s nedostatočnou láskou k sebe, nízkym sebarešpektom, majú problém „vziať si voľno“ od všetkých tých povinností a požiadaviek okolia. Ružová sa spája s bezpodmienečnou láskou, láskou, ktorá nekladie podmienky. Nemusíme nič urobiť, nijako sa zdokonaliť, nemusíme viac pracovať a ani sa niekomu zavďačiť, aby sme boli milovaní. Láska k druhým vychádza zo sebalásky a sebaúcty. Keď cítime jemnosť a lásku vo svojom vnútri, vieme sa ošetriť a postarať sa o seba. Potom je ľahké milovať aj druhých bez toho, aby sa museli meniť a viac snažiť. Len tak, zadarmo, pretože je to prirodzené. Tí druhí môžu byť slobodní, nemusia sa viac snažiť a ani nič pre nás urobiť, aby sme ich bezpodmienečne milovali. Práve naopak, bezpodmienečná láska im pomôže byť lepšími. Do obrazu Kali phos sa dostávajú často aj starí ľudia, ktorí žijú sami, nezdieľajú lásku s blížnymi, iba neustále dookola rekapitulujú svoj život a čo mohlo byť inak.
Červená farba a jej svetlá verzia ružová sú komplementárne so zelenou farbou. To znamená, že na farebnej ružici stoja oproti sebe a majú významný vzájomný súvis. Červená predstavuje schopnosť kreatívne narábať so svojou energiou, vnútorný odstup, prekonanie reaktivity človeka. Zelená farba znamená hranice, priestor, navonok aj vo vnútri, správne rozhodnutia v súlade s vnútorným presvedčením, pocitmi a slobodnou pravdou, dostatok času a priestoru na správnu voľbu a znamená tiež nebyť pod tlakom. Červená farba sa vzťahuje k hmotnému telu, fyzickej sile, vitálnej sile, entuziazmu, odvahe, vôli žiť, sexualite a k starostlivosti o fyzické telo.
Máte otázky?
Kontaktujte nás
Poradenstvo
icon-phone

02 44 63 10 87
Po – Pia: 9:00 – 18:00

Objednávky
icon-phone

0907 806 804

Lekáreň Vicky Wall

Red Angel s.r.o.
Riazanská 59, 831 03 Bratislava
IČO: 47 321 211
IČ DPH: SK2023821690
IBAN: SK53 0200 0000 0031 9052 4254