Bunkové soli

Bunkové soli intuitívne – KALI MUR

Kali mur je v astromedicíne priradená premenlivému vzdušnému znameniu Blížencov (21. máj – 20. jún) a oranžovej farbe.

V biochemickom systéme Schüsslerových solí ide o soľ, ktorá súvisí s vláknitými bielkovinami, kolagénom a fibrínom a vzťahuje sa najmä ku kvalite krvi, koži a slizniciam.

Blíženci v astromedicíne ovládajú priedušky, pľúca, okysličovanie, krv a kvalitu krvi, ramená, paže, ruky. Kým Baran predstavuje symbolicky počiatok života a fázu klíčenia semienka, ktoré v Býkovi naberá vodu a silu, v Blížencoch vidíme dva klíčne lístky vejúce vo vetre. Ak by sme v tejto fáze rastlinku otočili „hore nohami“, môže nám pripomínať priedušnicu a priedušky. Kvalitou krvi sa nemyslí len jej okysličovanie, ale aj viskozita regulovaná fibrínom. Ten vzniká z fibrinogénu, vytvára nerozpustnú sieť a okrem zrážania krvi môže spôsobiť aj nepríjemnú, bolestivú až život ohrozujúcu trombózu. „Ako keď tuhne krv v žilách.“

Blížencom vládne planéta Merkúr, ktorá sa spája s mocou liečiť a schopnosťou kúzliť, rečniť atď. Blíženci sú premenlivé vzdušné znamenie. Predstavujú rýchlu myseľ, schopnú spracovať kvantá informácií. Ovládajú komunikáciu, výmenu alebo tok informácií. Úlohou krvi je zabezpečovať distribúciu živín, metabolických produktov a kyslíka. Hlavný problém, do ktorého sa Blíženci môžu dostať, je chaos.

V homeopatii ľudia v obraze kália uprednostňujú povinnosť nado všetko. Majú zmysel pre povinnosť voči rodine a v práci, je im vlastná zásadovosť až rigidita. Pravidlá a predpisy môžu povýšiť nad zdravý rozum. Muriatická zložka sa v homeopatii spája s potrebou pozornosti, výživy, starostlivosti. Muriaticum je starý názov pre chlorid. Jeho používanie má ale svoje výhody, keďže najmä v angličtine sa ľahko zamieňa názov chloratum (chlorid) za chlorate (chlorečnan), pričom ide o dva odlišné anióny s úplne inými vlastnosťami. Užívanie tohoto lieku uviedol do klinickej praxe v podstate Schüssler. Ako homeopatikum sa používa veľmi podobne ako bunková soľ, teda najmä pri kataroch, zápaloch slizníc dýchacích ciest, fibróznom exsudáte (biely lepivý hlien) a pri akútne zdurených uzlinách.

Oranžová farba je sekundárnou farbou – skladá sa z rovnakého dielu žltej a červenej a nesie v sebe posolstvo oboch. Ak by sme si predstavili tri primárne farby symbolicky nasledovne: červenú – zem, žltú – človeka a modrú ako symbol neba (Boha, jednoty, univerza, autority, každý má pre to iný názov a iné pochopenie), mohli by sme povedať, že oranžová vyjadruje vzťah človeka a zeme. V podstate všetky farby zložené zo žltej a červenej predstavujú proces učenia, ktorý prináša samotná životná skúsenosť na Zemi. Otvorenosť týmto skúsenostiam a životu je vyjadrená vetou: „Jedinou istotou v živote je zmena.“, pretože celá realita, ktorú dnes zažívame, bude zajtra minulosťou.

Otvorenosť všetkým zážitkom, ktoré život prináša, sa v reči farieb dá vyjadriť práve oranžovou. Nie všetky zážitky sú však úsmevné a príjemné. Život tak prináša skúsenosti a učenie sa. Po prežití náročných situácií sa ľudia často stávajú opatrnejšími, túžia mať život viac pod kontrolou, stávajú sa menej otvorení novému a neznámemu. „Tanec so životom“ stagnuje. Tie najťažšie prekážky nás však môžu rozvíjať, ak sa im nebránime.

S oranžovou sa spája aj šok, keď v nejakej životnej skúsenosti uviazneme a zdá sa nám byť nezvládnuteľná, život ohrozujúca, ochromí nás, paralyzuje a ovláda. Kedykoľvek sa v budúcnosti stretneme s istými „spúšťačmi“, ktoré máme spojené s prežitou traumou a o ktorých vedome nemáme ani tušenia, naša nervová sústava sa excituje natoľko, že konanie sa stáva iracionálnym, niečomu sa snažíme vyhnúť, pred niečím utiecť, s niečím imaginárnym bojujeme, nedokážeme adekvátne reagovať, niekedy môžeme byť doslova ochromení.

V psychoterapii je terapia traumy a postraumatickej stresovej poruchy nenahraditeľná. Ak si predstavíme traumu na úrovni mikrokozmu bunky a tkanív, tak tie strácajú schopnosť svojej prirodzenej funkcie – pružnosti, tekutosti, dochádza k stagnácii, hustnutiu, tvrdnutiu a starnutiu, hromadeniu fibrínu a neskôr aj kolagénu. Príčinou môže byť poškodzujúci vplyv chemickej látky, baktérie, vírusu, úrazu, operačný rez, opakované mechanické dráždenie alebo tepelné poškodenia. Napokon aj akútny alebo chronický zápal. Vznikajú tuhé jazvy, zrasty, trombózy, kožné výrastky, hromadí sa biely fibrózny hlien, prilepený na slizniciach, ktorý bráni dýchaniu.

Pozitívna kvalita oranžovej je otvorenosť zmenám, odvaha, flexibilita a presvedčenie, že všetko, čo príde, zvládneme. V psychológii s tým súvisí reziliencia – psychický proces rýchleho a efektívneho vyrovnania sa s ťažkými okolnosťami. Ide o akúsi kombináciu odolnosti a flexibility. Opakom je kontrola, stagnácia, rigidita, strnulosť.

Poznámka: V systéme bunkových solí sa na akútny psychický šok a strach používa Kali phos, základná soľ pre mozog a energiu. Červená farba Kali phos je v oranžovej napokon ukrytá.

Zdravotné problémy v obraze Kali mur

Kali mur je biochemickým prostriedkom pre 2. štádium zápalu, prejavujúce sa opuchom a hromadením fibrínu.

Sliznice a uzliny – opuch s hromadenín fibrínu. Fibrín sa môže vylučovať ako biely prilepený hlien. Biely neodstrániteľný povlak na jazyku. Najčastejšie pri zápale dýchacích ciest.

Krv – tzv. „hustá krv“, myslí sa sklon k trombóze v dôsledku chronického zápalu a mikroraniek na endotele ciev. Zrazeniny (tromby).

Fibrómy a nadbytok kolagénu (zrasty a hypertrofické jazvy)

Reč tela a symptómy

 • Absolútne najvýznamnejší znak je biely, ťažko odstrániteľný povlak na jazyku.
 • Zachrípnutie, zahlienenie.
 • Kožné výrastky.
 • Biely výtok.
 • Biely lepivý (fibrózny) hlien.
 • Mílie kdekoľvek na tele, najčastejšie na tvári a končatinách – biele tuhé podkožné zrniečka, tzv. krupica.
 • Zhoršenie konzumáciou mliečnych výrobkov.

Tvárová diagnostika

 • Biela farba kože okolo očí (ako neopálené okuliare).
 • Chronické začervenanie kože. Pavúkovité cievky.
 • U detí fialové zafarbenie pod očami po chorobe.
 • Biely povlak na perách, ktorý sa po čase zošúpe.

Poznámka k životospráve:

Obraz Kali mur súvisí s problémami s konzumáciou mliečnych bielkovín, pričom nemyslíme laktózu, ale problematickú a ťažko trávitelnú mliečnu bielkovinu kazeín. Podľa našej praxe mlieko a mliečne bielkoviny zahlieňujú. Preto vždy pri zahlienení a v obraze Kali mur je vhodné vzdať sa, aspoň dočasne, úplne všetkých mliečnych výrobkov.