Bunkové soli

Bunkové soli nie sú homeopatiká

Môžeme sa zamyslieť, či v pastilkách z triturátu D6 je vôbec dostatočné množstvo účinnej látky. Poďme sa na to pozrieť matematicky. Zoberme si ako príklad Calc phos, kde účinnou látkou je hydrogénfosforečnan vápenatý CaHPO4. Jeho molárna hmotnosť je 136,06 g/mol a jednoduchým prepočtom pomocou Avogadrovej konštanty, udávajúcej počet častíc akejkoľvek látky v jednom mole, zistíme, že 1 g CaHPO4 obsahuje 4,4 . 1021 molekúl. Ak pripravíme 1 g triturátu D6, kde koncentrácia účinnej látky je v riedení 10-6, môžeme povedať, že 1 g triturátu D6 obsahuje 4,4 . 1015 molekúl. Ak má jedna tableta Calc phos hmotnosť napríklad 0,5 g, tak v takejto tablete je 2,2 . 1015 molekúl účinnej látky, teda dostatočné množstvo na to, aby sa upravili pomery tejto látky v bunke a v mimobunkovom priestore.

Truplová, Ž., Trupl, M., Bunkové soli, 2022, vyd. 2, Biomineral s.r.o., str. 12

Aký je rozdiel medzi homeopatickým prípravkom a bunkovými soľami?

Všimli sme si, že niektoré slovenské a rakúske lekárne vydávajú homeopatické lieky za Schüsslerove alebo bunkové soli. Je to neodpustiteľné klamanie zákazníkov a dehonestovanie Schüsslerovej celoživotnej práce. Chceme preto zdôrazniť rozdiely a objasniť terminológiu. Pomenovanie Schüsslerove, bunkové a tkanivové soli sú synonymá, to znamená, že označujú tie isté prípravky.

Napriek podobnosti časti výrobného postupu nemožno bunkové soli považovať za homeopatiká a ani ich s nimi zamieňať. Pri výrobe vo vode nerozpustných homeopatík sa podľa homeopatického liekopisu postupuje trituráciou do stupňa 3, následne sa prechádza na tekutú formu a pokračuje sa dynamizáciou vodného alebo liehového roztoku. Napokon sa kvapnú približne 2 – 3 kvapky finálnej tinktúry požadovanej potencie na približne 4 – 10 g homeopatických granúl (používajú sa laktózové a sacharózové guľôčky rôznych veľkostí). Konečná tinktúra býva v minimálne 90% alkohole. Vďaka jej prchavosti sa po okamžitom uzatvorení fľaštičky povrch homeopatických granúl rovnomerne zmáča.

Bunková soľ a homeopatický liek sú však úplne odlišné prípravky vyrobené iným spôsobom. Výroba bunkových solí bola opísaná Dr. Scüsslerom v jeho publikácii „Skrátená terapia“. Bunkové soli sa triturujú až do stupňa 6 (6. potencie), čo je oveľa prácnejšie, ak si predstavíme, že jedna triturácia trvá minimálne hodinu. Tento postup predstavuje veľké objemy prášku, ktorý sa nakoniec stabletuje. Takáto časovo, priestorovo aj technologicky náročná výroba je v podmienkach lekárne nereálna. To však nemožno obchádzať zámenou prípravku za homeopatiká.

Kým pri bunkovej soli ide o suplementáciu minerálnej látky a jej minimálny obsah je dôležitý (pohybuje sa rádovo v množstve 1015 až 1018 molekúl účinnej látky v 1 tablete, teda počet molekúl v jednej dávke sa rovná číslu s 15 až 18 nulami !), pri homeopatickom prípravku ide o informáciu, ktorá sa nanáša na povrch sacharózových guľôčok a celkový obsah účinnej látky sa blíži k nule. Na 5-10 g cukrových granúl sa nanesú len 2-3 kvapky homeopatickej medikačnej tinktúry. 

Homeopatiká sa od bunkových solí odlišujú najmä neporovnateľne nižším kvantitatívnym obsahom účinnej látky. U homeopatík hovoríme najmä o homeopatickej informácii lieku. Homeopatiká sú informačné prostriedky. Pokiaľ lekáreň ponúka homeopatické granule ako Schüsslerove soli, ide o zámenu prípravku alebo o podvod. Okrem rozdielnosti vo výrobnom postupe je rozdiel aj v prístupe. Zatiaľ čo homeopatia vychádza z pravidla „similia similibus curantur“, to znamená liečenie podobného podobným, v práci s bunkovými soľami vychádzame zo znalosti funkcie jednotlivých minerálnych látok, ich fyziologického významu, ďalej z empirických, ako aj vedeckých poznatkov o prejavoch ich deficitu. Tento vnútrobunkový alebo tkanivový deficit sa snažíme podávaním bunkových solí vyrovnať a celkovo upraviť minerálnu rovnováhu. Ako príklad môžeme uviesť homeopatikum z cibule Allium cepa. Všetci poznáme pálenie, slzenie a pálivý výtok z nosa a očí pri krájaní cibule. Ak homeopatikum z cibule Allium cepa použijeme pri podobných prejavoch akútnej alebo alergickej nádchy, ide o homeopatickú liečbu. V homeopatii sa snažíme vybrať liek s obrazom čo najpodobnejším symptómom, ktoré chceme liečiť, pričom zvolená potencia homeopatického lieku by mala zodpovedať intenzite ochorenia. To znamená, že pri silnej nádche pokojne použijeme Allium cepa v potencii 30C, kde sa fyzicky nenachádza už ani jedna molekula pôvodného matičného prípravku, ale iba informácia. Čím je vyššia potencia, tým je účinok homeopatického lieku silnejší. Pre tento paradox má homeopatia veľa odporcov. Je to ťažko predstaviteľné a naším stereotypným myslením ťažko pochopiteľné. Pre lepšiu predstavu o vlastnostiach vysoko zriedených roztokov vám odporúčame pozrieť si dokumentárny film „Water memory“. Nájdete ho na YouTube. Je to vedecký dokument s virológom Lucom Montagnierom, laureátom Nobelovej ceny z roku 2008 za objavenie HIV vírusu. Obrazy homeopatických liekov sú popísané v článkoch Materie mediky. Účinok homeopatických liekov je niekedy ťažko predvídať, nakoľko je veľmi individuálny. Povzbudzujú vitalitu a samoliečiace sily organizmu. Z nehmotnej povahy homeopatík vyplýva aj nehmotný účinok, miestom pôsobenia vyšších potencií homeopatík je predovšetkým psychika. Homeopatia pátra po tzv. bludoch mysle.

Bunkové soli slúžia na vyrovnanie vnútrobunkového deficitu minerálnej živiny a obnovenie minerálnej rovnováhy veľmi jemným spôsobom. Pri práci s nimi musíme poznať fyziologické účinky minerálnych látok a patologické prejavy ich deficitu. Tento systém disponuje bohatými a cennými empirickými poznatkami o prejavoch minerálneho deficitu (reči tela) a tvárovej diagnostike, ktoré však neplatia pre homeopatické lieky, hoc sú vyrobené z tých istých látok a mnohom podobné.

Bunkové soli sa napokon od homeopatík odlišujú aj dávkovaním, ktoré musí byť kvantitatívne, t. j. niekoľko dávok denne. Užívanie homeopatika môže byť jedna dávka denne, týždenne alebo dokonca až mesačne. V akútnych stavoch sa aj homeopatiká dávkujú niekoľkokrát denne. Užívanie bunkových solí veľmi vhodne kombinuje s homeopatickou liečbou. Vďaka bunkovým soliam pacient vidí pomerne rýchlo hmatateľný a predpovedateľný výsledok a je ochotný ďalej spolupracovať. Zlepšuje sa kondícia tkanív a orgánov. Vďaka homeopatikám sa zase liečba zintenzívni a zmierni sa stres.