Bunkové soli

Nosič účinnej látky

V časoch Dr. Schüsslera bol jediným liekopisným nosičom mliečny cukor, laktóza. V súčasnosti sú známe aj ďalšie, modernejšie materiály, napríklad škroby alebo polyoly, spĺňajúce liekopisné požiadavky na prípravu bunkových solí vo forme tabliet alebo granulátu. Výrobcovia v zahraničí ponúkajú viaceré galenické formy bunkových solí: pastilky, granuláty, alkoholové roztoky. Sám Schüssler používal práškovú formu pripravenú lekárnikom na základe predpisu. Z dostupných informácií od výrobcov je jasné, že každý výrobca si výrobný postup upravil tak, ako to považoval za optimálne. Výrobné postupy sa líšia od výrobcu k výrobcovi, nie v princípe, ale v mnohých detailoch. Celosvetovo existuje veľa výrobcov bunkových solí, pričom sa líšia ich výrobné postupy, galenické formy, potencie a napokon aj nosič.

Nosič je inertná látka, ktorá funguje ako práškové riedidlo. 

Laktóza (mliečny cukor) sa vo farmácii ako nosič účinnej látky alebo plnivo používa odpradávna. Britský homeopatický liekopis z roku 1876 napríklad uvádza: Mliečny cukor je veľmi dôležitá substancia v homeopatickej farmácii, a preto je potrebné venovať veľkú pozornosť jej čistote. Bola zvolená pre aplikačné účely z dvoch dôvodov – 1. pretože nemá medicínske účinky, 2. pretože jej kryštalické čiastočky sú veľmi tvrdé a z tohto dôvodu sú veľmi užitočné pre drvenie čiastočiek liečiva určených pre proces triturácie.

Laktóza je prirodzene sa vyskytujúci jednoduchý cukor, disacharid, zložený z jednej molekuly glukózy a jednej molekuly galaktózy. Tvorí dva izoméry. Nachádza sa v mlieku všetkých cicavcov a pre komerčné účely sa získava ako vedľajší produkt mliekarenského priemyslu. Pre farmaceutické účely sa používa najmä α-laktóza monohydrát rôznej veľkosti častíc a rôznej čistoty.

Na rozdiel od poznatkov 19. storočia dnes vieme, že laktóza má medicínske účinky. Je súčasťou mlieka cicavcov a hlavným zdrojom sacharidov vo výžive mláďat. V tenkom čreve sa štiepi pomocou enzýmu laktázy na svoje dve molekuly – glukózu a galaktózu. Galaktóza sa ďalej v pečeni metabolizuje ďalším enzýmom – galaktozidázou – na glukózu. Mliečny cukor v mlieku je teda hlavným zdrojom energie pre mláďatá cicavcov, a teda aj človeka. Aktivita enzýmu laktázy je najvyššia pri pôrode a po narodení a ostáva vysoká aj v období dojčenia. Po druhom roku života postupne klesá. Dieťa začína prijímať aj inú potravu než mlieko. Z fylogenetického hľadiska vývinu človeka nebola tolerancia mlieka v neskoršom veku života opodstatnená, pretože človek sa tak ako iné cicavce nestretol s iným mliekom než materským, a tak sa aktivita laktázy postupne znižovala. Keď sa človek naučil chovať domáce zvieratá a užívať ich mlieko, z hľadiska vývinu to viedlo k tendencii zachovať aktivitu enzýmu laktázy a schopnosti štiepiť mliečny cukor. U niektorých jedincov sa tak zachovala schopnosť stráviť mlieko a počas života ostávala aktivita enzýmu dostatočná. Deficit enzýmu laktázy tak zostal geneticky determinovaný. Udáva sa, že laktózovú intoleraciu má v Severnej Európe minimálne 15 – 25% populácie, v južných krajinách je to 40 – 75% a v Ázii a Afrike viac než 95%. Intolerancia laktózy, teda znížená alebo chýbajúca aktivita enzýmu laktázy, spôsobuje, že neštiepená laktóza sa nevstrebáva v tenkom čreve, ale postupuje tráviacim traktom nižšie, v tenkom čreve vytvára osmotický gradient, čo má za následok difúziu vody a elektrolytov do tenkého čreva. Zvýšený objem črevného obsahu stimuluje motilitu čreva a urýchľuje jeho vyprázdňovanie. V hrubom čreve laktózu katabolizujú črevné baktérie za vzniku kyseliny mliečnej, vodíka, metánu, oxidu uhličitého a hydroxidových komponentov. Vodík sa resorbuje a vydychuje pľúcami, organické kyseliny dráždia črevnú stenu, vyvolávajú kŕče a bolesti brucha. Výsledkom nedostatočného trávenia laktózy sú napokon rôzne gastrointestinálne ťažkosti: hnačky, kolikové bolesti, meteorizmus čriev a prelievanie črevného obsahu. 

Z hľadiska užívania bunkových solí, v ktorých je nosičom účinnej látky laktóza, je ďalším faktorom glykemický index, ktorý je dôležitým parametrom pre diabetikov. Glykemický index je relatívna hodnota na stupnici 0 – 100, ktorá udáva, ako tá-ktorá potravina alebo jej zložka ovplyvňuje hladinu voľnej glukózy v krvi, glykémiu, pričom glykemický index glukózy je 100. Glykemický index laktózy sa pohybuje v rozmedzí 43 až 48, čo znamená, že diabetici si ju musia započítať do celkového denného príjmu cukru. Ak uvážime, že bunkové soli sa užívajú kvantitatívne a príjem nosiča môže byť aj niekoľko desiatok gramov denne, treba si uvedomiť, že laktóza je rýchly cukor a zbytočné kalórie. Napríklad 60% Slovákov trpí nadváhou. Toto je druhý dôvod popri častej intolerancii, prečo sme od laktózy v našich soliach Biomineral D6 ustúpili.

Polyoly sa používajú ako nosiče účinnej látky viac než šesťdesiat rokov. Sú to cukrové alkoholy a vo väčšine prípadov ide o prírodné látky, ktoré sa bežne vyskytujú v rastlinách a ich plodoch. Najčastejšie sa ako nosiče používajú sorbitol, manitol, xylitol a isomalt. My sme zvolili ako nosič isomalt vo farmaceutickej kvalite nemeckého výrobcu Beneo-Palatinit a to hneď z viacerých dôvodov.

Polyoly majú nízky glykemický index – v prípade isomaltu je GI=2, teda prakticky neovplyvňujú hladinu glukózy v krvi. Nevstupujú aktívne do metabolizmu ako laktóza. Sú kompletne spotrebované Bifidobaktériami hrubého čreva, pričom ojedinele môžu spôsobovať prechodné nadúvanie a plynatosť. Vplyv na črevný mikrobióm je však pozitívny. Isomalt sa považuje za prebiotický cukor, ktorý posúva zloženie črevnej mikroflóry smerom k zdraviu prospešným probiotickým baktériám a tým podporuje zdravú sliznicu čreva (viď vedecká štúdia nižšie). Vyššie dávky Isomaltu môžu vytvoriť osmotickú nerovnováhu v hrubom čreve s laxatívnym účinkom. Viažu na seba vodu a tým môžu zmäkčovať stolicu. Skonzumovanie 25 g Isomaltu naraz (ekvivalent 50-tich pastiliek Biomineral D6) môže u detí vo veku 6-9 rokov vyvolať laxatívny efekt (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12064338/) . Polyoly vo všeobecnosti majú neutrálnu sladkú chuť na úrovni 60% sladkosti cukru. Keďže nie sú stráviteľné baktériami ústnej dutiny, prispievajú k znižovaniu tvorby zubného povlaku a prevencii vzniku zubného kazu. Na rozdiel od laktózy, ktorá sa získava z kravského mlieka, polyoly sú rastlinného pôvodu, čo takisto ovplyvnilo našu voľbu. Soli Biomineral D6 sú vegan.

Isomalt je netoxický, nealergizujúci a nedráždivý nosič, ktorého toxická dávka nebola stanovená, pretože nie sú známe žiadne nežiadúce účinky (viď 11. bod o toxikologických údajoch Bezpečnostného listu, nájdete nižšie). Pre tieto vlastnosti sú polyoly vyhľadávanou náhradou cukru v potravinárstve, vhodnou aj pre diabetikov. Vo farmaceutickom priemysle patria medzi moderné pomocné látky.

Bezpečnostný list, kde sa v bode 11 konštatuje úplná bezpečnosť (PDF).

Odkazy na produktové videá výrobcu (minitablety na báze isomaltu), (výhody isomaltu ako nosiča účinných látok).

Štúdia o pozitívnom vplyve isomaltu na črevný mikrobióm (PDF)