Bunkové soli

Teória biochemickej terapie

Základnou ideou biochemickej terapie alebo metódy Dr. Schüsslera je fyziologický fakt, že štruktúra a vitalita orgánov tela sú závislé od istých nevyhnutných množstiev a správneho pomeru ich anorganických konštituentov. Boli identifikované pokusne v popole po spálení vzoriek tkanív. Anorganické konštituenty sú materiálnym základom orgánov a tkanív ľudského tela a sú absolútne esenciálne pre ich štruktúru a funkčnú aktivitu.

Bunkové soli sú energetizované minerálne látky vyrábané postupom podobným homeopatickej príprave – práškovou trituráciou účinnej látky na riedenie D3 až D12. Schüssler a jeho súčasníci empiricky zistili, že práve v tejto zriedenej minimálnej dávke je vstrebateľnosť anorganických látok bunkami najvyššia a tým aj ich účinok na zdravie buniek. Na bunkové soli preto môžeme nazerať ako na nástroje pre bunku, ktoré podporujú vstrebateľnosť minerálnych látok z extracelulárneho prostredia (z krvi, telesných tekutín, z potravy a pod.) do vnútra bunky. Tým sa zmení pomer v zastúpení tej-ktorej minerálnej látky vo vnútri bunky a v mimobunkovom prostredí.

Minerálne látky majú funkčné a stavebné úlohy v každej živej bunke. Mali by byť získavané z potravín rastlinného pôvodu, ktoré rástli za prirodzených podmienok. Dnešné konvenčné poľnohospodárstvo používa prídavné chemické látky a umelé spracovávanie pôdy, preto sa obsah minerálov a vitamínov v plodinách zredukoval na úroveň, ktorá nemôže udržať zdravú bunkovú rezonanciu. Ďalšou príčinou deficitu minerálnych látok v bunkách je nesprávny životný štýl, vrátane stresu, nevhodnej stravy, prejedania sa, nedostatočného pitného režimu a pod.

Bunkové soli asistujú prirodzenej samoliečebnej, čistiacej a regeneračnej schopnosti tela a napomáhajú bunkám dopĺňať esenciálne anorganické živiny na obnovenie rovnováhy a re-energetizáciu.

Bunkové soli sú bezpečné a jemné prípravky látok, ktoré sa prirodzene nachádzajú v ľudskom tele a preto nie sú kontraindikované pri akejkoľvek liečbe alebo suplementácii, v tehotenstve alebo pri dojčení. Bunkové soli – požuté alebo rozpustené v ústach – sa vstrebávajú priamo cez sliznice ústnej dutiny do krvného riečiska a stávajú sa tak okamžite dostupnými pre telo. Ak je bunková nerovnováha dopĺňaná za pomoci bunkových solí počas dlhšej doby, väčšina užívateľov pociťuje zvýšenie svojej energie, pocitu pohody a uvoľnenie diskomfortu.

Podrobné informácie o Biochemickej terapii Dr. Schüsslera a jednotlivých bunkových soliach nájdete v publikácii Bunkové soli.