Bunkové soli

Tvárová diagnostika

So systémom bunkových solí tiež úzko súvisí tvárová diagnostika – prejav nedostatku bunkových solí na pokožke tváre. Tvárovej diagnostike venoval Schüssler v 25. vydaní svojej Skrátenej terapie samostatnú kapitolu. Predpokladáme však, že táto metóda bola vtedy ešte v úplných počiatkoch, lebo autor uvádza: „Ktokoľvek, kto sa chce naučiť tvárovú diagnostiku, musí to robiť autodidaktickým spôsobom. Pokus o výučbu prostredníctvom tlačených návodov by viedol k nedorozumeniam.“ Priekopníkom v oblasti tvárovej diagnostiky bol nemecký lekár Dr. Kurt Hickethier (1891 – 1958), ktorý sa biochemickej terapii a tvárovej diagnostike venoval celý život.

Dnes tvárovú diagnostiku pri práci s bunkovými soľami bežne využívame. Ešte skôr, než je možné medicínsky diagnostikovať poškodenie funkcií tkaniva alebo orgánov, príznaky deficitu minerálnych živín vidíme na zmene zafarbenia pokožky, jazyka, podľa kvality exsudátu, prípadne podľa charakteru únavy a iných subjektívnych pocitov. Zmeny sfarbenia a textúry pokožky tváre sa následnou suplementáciou zodpovedajúcou bunkovou soľou upravia do normálneho stavu.

Tvárová diagnostika stavia na bohatých empirických skúsenostiach už od čias Dr. Schüsslera a je užitočným nástrojom a doplnkom pri komplexnej diagnostike.

Podrobnešie informácie o spôsobe práce s tvárovou diagnostikou pri jednotlivých bunkových soliach nájdete v publikácii Bunkové soli.