Bunkové soli

Produkty Biomineral D6

Ponuku bunkových solí Biomineral D6 tvoria základné, doplnkové a viaczložkové soli. Všetky sú dostupné v našom e-shope.

Základné bunkové soli Biomineral D6

Dvanásť základných bunkových solí definoval a začal používať Dr. W. H. Schüssler. Korelujú s kvantitatívne zastúpenými anorganickými konštituentami ľudského tela. Z anorganických látok má najväčšie hmotnostné zastúpenie vápnik (1,5% hmotnosti) a fosfor (do 1% hmotnosti). Ďalšie kvantitatívne anorganické konštituenty sú síra, chlór, draslík a sodík. Ich percentuálne zastúpenie sa pohybuje rádovo 0,1%, ďalej horčík 0,01 %, zinok, železo, kremík a fluór predstavujú 0,001% hmotnosti ľudského tela. Potom nasledujú stopové prvky, ktorých percentuálne zastúpenie rádovo klesá.

1. Kali phos
(Kalium phosphoricum)
2. Nat sulph
(Natrium sulphuricum)
3. Kali mur
(Kalium muriaticum/chloratum)
4. Calc fluor
(Calcium fluoratum)
5. Mag phos
(Magnesium phosphoricum)
6. Kali sulph
(Kalium sulphuricum)9. Silicea
7. Nat phos
(Natrium phosphoricum)
8. Calc sulph
(Calcium sulphuricum)
9. Silicea10. Calc phos
(Calcium phosphoricum)
11. Nat mur
(Natrium muriaticum/chloratum)
12. Ferr phos
(Ferrum phosphoricum)

Podrobné informácie o jednotlivých bunkových soliach nájdete v publikácii Bunkové soli alebo tiež na vzdelávacích stránkach bunkovesoli.sk.

Doplnkové bunkové soli Biomineral D6

Doplnkové soli boli neskôr postupne pridávané nasledovníkmi Schüsslera a korelujú so stopovými prvkami ľudského tela, ktoré sú kvantitatívne zastúpené oveľa menej. Z nich je najvýznamnejší zinok. Doplnkové soli sa používajú ako doplnok k základným dvanástim soliam na zlepšenie požadovaného efektu. Len výnimočne sa používajú samostatne ako soľ prvej voľby. Rôzni výrobcovia ponúkajú rôzne doplnkové soli.

ZincumIodium
ChromiumCuprum
SeleniumManganum

Podrobné informácie o jednotlivých bunkových soliach nájdete v publikácii Bunkové soli alebo tiež na vzdelávacích stránkach bunkovesoli.sk.

Viaczložkové bunkové soli Biomineral D6

Viaczložkové prípravky obsahujú zmesi bunkových solí. Sú určené na dlhodobé alebo stále užívanie, prevenciu a posilnenie pri diétach, poruchách vstrebávania živín, pre starších ľudí, aktívnych športovcov alebo pre pacientov s mnohými ochoreniami. Komplexné prípravky sú odlišné od jednotlivých bunkových solí a nie sú s nimi zameniteľné. Treba ich vnímať ako prostriedky na celkové posilnenie a doplnky ku základným soliam.

Biokomplex
(zmes všetkých základných bunkových solí)
Biokomplex SF
(zmes všetkých základných bunkových solí bez Silicei)
Antioxidant
(obsahuje meď, mangán, selén a zinok)
Osteokomplex
(zmes kalciových bunkových solí a jódu)