Bunkové soli

Status výživového doplnku

Bunkové (Schüsslerove, tkaninové) soli sú uvedené na trhu buď ako homeopatický liek alebo ako doplnok výživy. Je to administratívna záležitosť zohľadňujúca legislatívne možnosti v danej krajine a rozhodnutie samotného výrobcu. Vo všeobecnosti, pokiaľ je to možné, výrobcovia sa usilujú o status výživového doplnku, nakoľko uvedenie na trh je rýchlejšie a menej nákladné. Bunkové (Schüsslerove, tkanivové) soli Biomineral D6 sú na Slovensku a v Čechách registrované ako doplnky výživy. 

Status výživového doplnku pre bunkové soli považujeme aj za logicky správnejší, lebo účelom bunkových solí nie je homeopatická liečba, ale dopĺňanie deficitu minerálnych živín vo vnútri bunky, teda minerálna suplementácia.  

Bohužiaľ, opakovane sme zaregistrovali zavádzajúce a klamlivé tvrdenia spolupracujúcich osôb niektorých výrobcov bunkových solí a to najmä v ČR, že registrácia ako homeopatický liek je zárukou lepšej kvality alebo dokonca účinnosti a že registrácia ako výživový doplnok dokonca neoprávňuje používanie názvu Schüsslerove soli alebo znamená nedostatočnú kvalitu výrobku. Považujeme preto za potrebné v tejto súvislosti šíriť osvetu.

Pri registrácii produktu ako homeopatického lieku sa nevyžaduje preukázanie ani účinku a ani množstva obsahovej látky.  

Schüsslerove soli nie sú homeopatickými liekmi ani vtedy, ak sú tak registrované. Navyše, sám Schüssler používal svoje soli ako prášky pripravené lekárnikom, ktoré neboli registrované ako homeopatické lieky, ale boli vyrábané ako magistraliter prípravky (individuálna príprava liekov v lekárni na základe predpisu). Kvalita bunkových solí je totiž závislá od výrobného postupu, nie od registračného statusu. Záleží na tom, kto vyrába, ako vyrába, a dokonca s akým duševným nastavením vyrába. Či ide o ručnú trituráciu alebo výrobu trituračnými strojmi. Pri výrobe informačných prípravkov musí byť človek veľmi sústredený a pokojný. 

Status výživového doplnku umožňuje predaj produktu mimo sieť lekární, v čom vidíme veľkú slobodu a lepšiu dostupnosť s ohľadom na skutočnosť, že sa jedná o telu vlastné látky v minimálnej dávke, teda veľmi jednoduchý a bezpečný systém podpory zdravia. Našimi klientami sú veľakrát práve ambulancie, poradne, obchody so zdravou výživou a prírodnou kozmetikou a podobne.

Ďalšie zavádzajúce tvrdenia sa týkajú originality.

Dr. Schüssler napísal a prvýkrát vydal svoju „Skrátenú terapiu“ v roku 1874 a v nasledujúcich 25 rokoch vydal dvadsaťpäť vydaní tohto diela, vždy doplnené o najnovšie empirické alebo vedecké poznatky. V každom vydaní popisuje mechanizmus účinku dvanástich minerálnych solí, pripravených liekopisným spôsobom v lekárni v Lipsku, ktoré dnes označujeme ako základné bunkové soli. Výrobný postup sa od čias Schüsslera nezmenil až na nepodstatné špeciality jednotlivých výrobcov. Niektorí výrobcovia zaradili k Schüsslerovým soliam širokú paletu ďalších doplnkových solí vrátane napríklad arzénu, brómu alebo zlata. Niektorí výrobcovia pridali do sortimentu zmesi bunkových solí, napr. proti chrípke a nachladnutiu, Bioplasmu alebo Biokomplex – zmes 12 základných solí a ďalšie. Výrobcovia sa líšia aj v tom, aký nosič si zvolili: laktózu, škrob, zriedený alkohol, polyoly. 

My sme sa v našej produktovej rade bunkových solí Biomineral D6 inšpirovali ďalšími známymi autormi, napríklad Prof. Dr. Williamom Boerickom a u viacerých solí kombinujeme 2 trituráty (napríklad D3 a D6 alebo D6 a D12), ďalej Dr. G. W. Careym a na obale používame ním priradenú farbu a v neposlednom rade výrobcom Aura-Soma Ltd. (UK), ktorý prvýkrát použil inovatívny vegan nosič – polyoly, pretože suroviny živočíšneho pôvodu nepoužíva tento výrobca z princípu.

Každý výrobca, ktorý dodrží výrobný postup zverejnený Dr. Schüsslerom, však môže svoje výrobky plným právom označiť ako originálne. Výnimkou su niektoré slovenské a rakúske lekárne, ktoré vydávajú homeopatickým výrobným postupom pripravované homeopatické lieky v potencii D6 z tých istých substancií za bunkové soli. Výroba bunkových solí je v porovnaní s výrobou homeopatík oveľa prácnejšia, náročnejšia na čas, personál a technológiu a preto dnes nie je v podmienkach lekárne realizovateľná.