Bunkové soli

Vzdelávanie o bunkových soliach

Pre všetkých nadšencov, ktorí chcú systém Dr. Schüsslera spoznať podrobnejšie pre vlastnú potrebu alebo sa mu venovať aj profesionálne, sme vydali príručku “Bunkové soli” a pripravili kurz o bunkových soliach.

Publikácia Bunkové soli

Biochemický systém Dr. Schüsslera používajú terapeuti po celom svete viac než 140 rokov a vďaka tomu disponuje bohatými empirickými znalosťami a množstvom publikácií, najmä v nemeckom a anglickom jazyku. My vám ponúkame originálnu publikáciu „Bunkové soli“ v slovenskom jazyku.

Kniha je prvou ucelenou a pôvodnou publikáciou z oblasti bunkových solí, ktorá vznikla na Slovensku. Predstavuje snahu autorov podeliť sa nielen o skúsenosti a poznatky so systémom bunkových solí, ale aj o všetky zdraviu prospešné zistenia, ktoré sa nám v lekárenskej praxi osvedčili. Obsahuje teoretické biochemické základy, detailný popis použitia jednotlivých solí, „reč tela“ a empirické poznatky následovníkov Dr. Schüsslera po celom svete za viac ako 140 rokov, ktoré boli potvrdené aj praxou desiatok konzultantov na Slovensku a v Čechách. Každá kapitola je doplnená fotografiami tvárovej diagnostiky a intuitívnymi informáciami z oblasti homeopatie, astromedicíny a jazyka farieb.

Systém bunkových solí je, v porovnaní s homeopatiou a inými celostnými terapeutickými metódami, veľmi jednoduchý a pracujú s ním nielen zdravotnícki pracovníci a terapeuti, ale aj laici, ktorí chcú pomôcť sebe a svojmu okoliu.

Knihu je možné zakúpiť v našom e-shope.

Kurz bunkových solí „Biochemický systém Dr. Schüsslera

Cieľom kurzu je naučiť sa správne používať bunkové (tkanivové, Schüsslerove) soli. Systém bunkových solí je veľmi jednoduchou, jemnou a bezpečnou metódou podpory zdravia a vitality a pracovať s ním sa môže naučiť naozaj každý.

Obsahom kurzu sú informácie o fyziologickej funkcii minerálnych živín a patologických prejavoch ich deficitu. Vďaka dlhej tradícii je systém veľmi dobre prepracovaný v zmysle diagnostiky bunkového deficitu minerálnych solí. Naučíte sa „reč tela“, tvárovú diagnostiku, ako upraviť životosprávu, správne dávkovanie, dobu užívania a kombinácie bunkových solí v konkrétnych prípadoch. Súčasťou kurzu je aj praktická časť a zdieľanie bohatých a dlhoročných skúseností z praxe v lekárni. Pre lepšie pochopenie jednotlivých solí sú informácie doplnené o psychologický význam farieb a informácie z homeopatie a astromedicíny.

Po absolvovaní kurzu vás automaticky zaradíme do zoznamu veľkoobchodných klientov, čo znamená nárok na veľkoobchodné ceny bunkových solí a ďalších produktov z nášho sortimentu. Každý účastník získa po absolvovaní kurzu certifikát, môže pomocou tejto jednoduchej a bezpečnej metódy pomáhať ďalej vo svojom okolí a byť zaradený do zoznamu konzultantov na našich stránkach. Zdravotníci (lekári a farmaceuti) sa môžu s požívaním bunkových solí oboznámiť prostredníctvom príručky „Bunkové soli“ alebo videonahrávok, ktoré zašleme zdarma a do zoznamu veľkoobchodných klientov ich automaticky zapíšeme aj bez absolvovania Kurzu.

Kurzu sa môžete zúčastniť prezenčne alebo online vo vypísanom termíne alebo kedykoľvek z pohodlia domova formou videonahrávok, ktoré si jednoducho stiahnete do svojho počítača a kedykoľvek pozriete aj opakovane. Kurz je v rozsahu 24 hodín (2 víkendy) a sprevádzať Vás ním bude lektorka a autorka publikácie “Bunkové soli” PharmDr. Žaneta Truplová.

Na kurz sa môžete prihlásiť na našom e-shope. V cene kurzu je publikácia Bunkové soli, videonahrávky a možnosť prezenčnej alebo online účasti vo vypísaných termínoch.

Viac informácii o našich kurzoch nájdete na stránke kurzy Virtusia.